Snabbrullport M2 Frys

Med kraftig konstruktion från utomhusportarna,
kompletterad med värmekablar i ramverk och isolerad portduk,
får Ni en supersnabb, tät port… som lagar sig själv vid påkörning.

Fördelar

– Supersnabb
– Öppnar automatiskt var 20 min för att förhindra isbildning på portduken
– Kan monteras på kalla sidan
– Portduken återställer sig själv, automatiskt vid ev påkörning
– Hög driftsäkerhet med lågt underhåll

Besök vårt virtuella SHOWROOM

Produktblad / Beskrivning

Produktblad ENG
Beskrivande text

Fotografier

Galleri

Video

Video