Användningsområden och fördelar med pendeldörrar

Användningsområdena för pendeldörrar är många och de används ofta i butiker, storkök och inom produktion. Anledningen är ganska självklar – pendeldörrarna används dels för att underlätta passage för människor och maskiner, och dels för att skilja två miljöer från varandra. Till exempel för att hålla kyla och buller på lagret borta från kundytan samtidigt som personalen kan köra en låglyftare med produkter utan att behöva öppna och stänga en dörr som bara går åt ett håll.

Fördelar med pendeldörrar

Pendeldörrar tål mycket hårt slitage eftersom de oftast används i miljöer som är hårt trafikerade. De är tillverkade i tåliga materia som varken rostar, ruttnar, sväller, skevar eller suger upp fukt. Därför behöver man inte byta dörrarna så ofta. Pendeldörrar är alltså både säkra, funktionella och mycket kostnadseffektiva i rätt miljö. De är dessutom enkla att montera och underhålla.

Funktion och utseende

Våra pendeldörrar levereras i många olika variationer för att passa olika behov och önskemål. För miljöer som inte avgränsar passage mot kundytor (t ex inom industri och lager) behöver man kanske inte tänka så mycket på färgval och estetik. Här är det vanligare med transparenta pendeldörrar för att kunna se mötande trafik. Det innebär naturligtvis en högre säkerhet både för fotgängare och om två truckar möts. I butiksmiljöer är det mer vanligt med en siktruta som går att välja i olika storlekar. Om man dessutom vill begränsa insyn åt något håll rekommenderar vi en röktonad ruta i dörren.

Oavsett vilka miljöer eller ytor som ska avgränsas från varandra så g

år det att anpassa pendeldörrarna nästan hur mycket som helst för att begränsa buller, smuts, kyla, värme, insyn, fukt etc.

Fabrikat och tillverkning

Det finns en stor mängd olika märken och fabrikat av pendeldörrar på marknaden. Vi har egen tillverkning i vår fabrik i Vårgårda i Västergötland sedan 1999. Dörrarna levereras måttbeställda och monteras på plats helt enligt era önskemål. Vi levererar även rullportar och PVC-ridåer för både inom- och utomhusmiljöer avsedda för lager, butik, stormarknad, kylrum, renrum, livsmedelsproduktion, läkemedelsindustri, hallbyggnader, logistikcenter mm.

Kontakta MainGate Industridörrar AB för mer information och pris!

 

  Pendeldörrar för miljöer med hårda krav, till exempel butik, lager, stormarknad, storkök, livsmedelsproduktion mm.  Transparenta pendeldörrar för god sikt för mötande trafik.   Pendeldörrar med siktruta.