Carbo Pendeldörr

Industriell pendeldörr för platser med hård trafik där man önskar skilja 2 miljöer, ex kyla/värme,
buller/tystnad, smutsigt/rent. Hygieniska materialval som ger perfekta förhållande till miljöer med höga
krav.

Fördelar

– Pendeldörren… separerar effektiv två olika miljöer, men medger samtidigt fri passage mellan dem.
– Ex. kallt mot värme, smutsigt mot rent, buller mot tystnad.
– Den rostar inte, ruttnar inte och suger inte upp fukt.

Produktblad / Beskrivning

Carbo Pendeldörr, transparent pendeldörr

CarbOpal Pendeldörr, vit dörr med siktruta

Montage Pendeldörr Karm PK2

Carbo Rök, Rökfärgad pendeldörr, Ring för info

Fotografier

Galleri